فرم درخواست ثبت نام اولیه

لطفا قبل از پر کردن فرم به نکات زیر توجه فرمایید: 1.حتما قبل از ثبت نام در سایت مدرسه ، در سایت پذیرش حوزه های علمیه ثبت نام کرده و در صورت ثبت نام نکردن، مسئولیت آن بر عهده داوطلب می باشد. 2.ثبت نام در این سایت به منزله ثبت نام اولیه در این مدرسه است و به معنای پذیرش نهایی داوطلب نمی باشد. 3.در صورت عدم قبولی در آزمون حوزه این ثبت نام فاقد اعتبار می باشد.
  • کد شهر خود را وارد کنید.
  • برای مثال 19.5
  • برای مثال: 19.5